VÒNG QUAY NICK NHIỀU TƯỚNG

Số người đang chơi: 26 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ma*****ne - đã trúng Bạn Nhận Được 299 QH    -      Rus*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6 QH    -      Lau*****ar - đã trúng Nick Vip    -      Be*****on - đã trúng Violet Thứ Nguyên    -      Gre*****ne - đã trúng Bạn Nhận Được 299 QH    -      Eli*****isa - đã trúng Bạn Nhận Được 600 QH    -      Jor*****hke - đã trúng Bạn Nhận Được 33 QH    -      Gab*****per - đã trúng Bạn Nhận Được 999 QH    -      Fr*****nz - đã trúng Bạn Nhận Được 600 QH    -      Ale*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 33 QH    -      Ca*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 33 QH
Giá 30,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
361***om Bạn Nhận Được 6 QH 2023-02-02 19:28
jay***ay Bạn Nhận Được 6 QH 2023-01-28 17:08

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY FLO TINH HỆ

Đã chơi: 14610

12,499đ 9,999đ

VÒNG QUAY RƯƠNG SKIN SSS

Đã chơi: 32318

62,500đ 50,000đ

VÒNG QUAY QUÂN HUY

Đã chơi: 13269

12,499đ 9,999đ

VÒNG QUAY RAZ THÁI

Đã chơi: 45416

25,000đ 20,000đ

VÒNG QUAY NICK CAO THỦ

Đã chơi: 321340

25,000đ 20,000đ

VÒNG QUAY MAY MẮN

Đã chơi: 35920

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Đã chơi: 21320

20,000đ 16,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »