VÒNG QUAY MAY MẮN

Số người đang chơi: 438 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      La*****zak - đã trúng Bạn Nhận Được 1200 QH    -      Ke*****al - đã trúng Nick 70 Tướng    -      Bry*****roy - đã trúng Bạn Nhận Được 1999 QH    -      Ki*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 9 QH    -      Ad*****ner - đã trúng Bạn Nhận Được 1200 QH    -      Da*****on - đã trúng Nick 70 Tướng    -      Aar*****ka - đã trúng Bạn Nhận Được 9 QH    -      Ga*****val - đã trúng Random Quân Huy    -      Jua*****den - đã trúng Bạn Nhận Được 1200 QH    -      Ri*****by - đã trúng Bạn Nhận Được 9 QH    -      Ma*****upo - đã trúng Bạn Nhận Được 1200 QH
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
361***om Bạn Nhận Được 9 QH 2023-02-18 16:58
344***om Bạn Nhận Được 9 QH 2023-02-03 13:15
361***om Bạn Nhận Được 9 QH 2023-02-02 19:29
Thi***ui Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-31 12:15
Thi***ui Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-31 12:12
Thi***ui Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-31 12:12
Thi***ui Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-31 12:12
Duc***cz Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-29 17:26
lym***23 Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-28 18:18
153***om Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-28 16:34
Bsh***bs Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-22 14:29
Bsh***bs Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-22 14:28
552***om Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-17 20:57
552***om Bạn Nhận Được 9 QH 2023-01-17 20:57
Tut***u1 Bạn Nhận Được 9 QH 2022-12-24 11:19
Xem thêm Ẩn bớt

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY FLO TINH HỆ

Đã chơi: 14610

12,499đ 9,999đ

VÒNG QUAY RƯƠNG SKIN SSS

Đã chơi: 32318

62,500đ 50,000đ

VÒNG QUAY QUÂN HUY

Đã chơi: 13269

12,499đ 9,999đ

VÒNG QUAY RAZ THÁI

Đã chơi: 45416

25,000đ 20,000đ

VÒNG QUAY NICK CAO THỦ

Đã chơi: 321340

25,000đ 20,000đ

VÒNG QUAY NICK NHIỀU TƯỚNG

Đã chơi: 54114

37,500đ 30,000đ

VÒNG QUAY THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Đã chơi: 21320

20,000đ 16,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »